O společnosti Vráblík s.r.o.

Firma Vráblík je na trhu již 28 let a od svého založení je stále rodinnou firmou. Jako mnoho dalších firem prošla firma za svou existenci razantním vývojem. Věříme, že i v následujících letech budou naši odběratelé s našimi výrobky a službami spokojeni jako dosud.

Ing. Josef Vráblík
zakladatel firmy
 • 1992 – 1996

  Hlavním předmětem podnikání je zprostředkovatelká činnost a nákup zboží za účelem dalšího prodeje. Největší podíl obchodu je zastoupen v dodávkách betonářské oceli a stavebních sítí. Již v této době začínáme upravovat rozměry nakupovaných výrobků stříháním a částečným ohýbáním.
 • 1996 – 2000

  V roce 1996 dochází k změně sídla firmy a v nových prostorách je možno zahájit výrobu vlastních produktů. V následujících letech jsou investovány značné prostředky do inovace technologických zařízení a díky tomu růstu produkce. V tomto období tvoří většinu naší produkce ohýbání betonářské výztuže a výroba atypických sítí.
 • 2000 – 2010

  Vzhledem ke kvalitě a spolehlivosti našich výrobků a služeb se naše výrobky stavají nedínou součastí největších stavebních akcí v republice. Začatkem roku 2000 byla zhájena výroba formovací techniky pro betonářskou výrobu, která se stane nosným programem naší firmy v následujích letech. V oblasti zpracování dřeva dochází k rozšíření výroby ze základního opracování dřevní hmoty na sušení a koncové zpracování řeziva.
 • 2011 – 2020

  V současné době můžeme profil našich činností zařadit následovně:
  • Výroba formovací techniky pro betonářské závody
  • Zpracování betonářské oceli a vázání armatur v místě určení
  • Výroba atypických sítí pro prefa závody
  • Výroba ocelových konstrukcí
  • Výroba stavebních kování
  • Laserové a CNC obrábění

Současnost